"สินค้ามาตรฐาน มั่นใจบริการ เชี่ยวชาญงานคอม"
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

อบรมโครงการห้องสมุดดิจิตอล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่: กิจกรรม/ผลงาน

 

อบรมโครงการห้องสมุดดิจิตอล

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

image

 

 
   
          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ทางบริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด จัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารนำสื่อที่ซื้อหรือสร้างขึ้น ทั้งในรูปแบบ eBook หรือ VDO และใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรณารักษ์ นักคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมคือ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ และสามารถนำโปรแกรมดังกล่าวไปประยุกต์ หรือสร้างหนังสือในรูปแบบ eBook ได้

08 มกราคม 2564

ผู้ชม 507 ครั้ง

Engine by shopup.com