"สินค้ามาตรฐาน มั่นใจบริการ เชี่ยวชาญงานคอม"
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ออกบูธงานนิทรรศการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่: กิจกรรม/ผลงาน

 

ออกบูธงานนิทรรศการห้องสมุดดิจิทัล 4.0

 

 
    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. ทางบริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานนิทรรศการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เข้าร่วมออกบูธงานนิทรรศการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ได้ถูกต้อง และตรงตามความต้องการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในยุค 4.0

     ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน ในส่วนของการศึกษานั้นมีความจำเป็นและต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน ซึ่งหมายไปถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในห้องสมุด การปรับตัวของห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุดดิจิทัล” นั้นจะต้องมีการจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่เปลี่ยนรูปจาก Analog เป็น Digital มีการจัดวิธีการสืบค้นที่ช่วยให้สามารถค้นพบ และนำเสนอที่สนับสนุนการวิจัยและการสอน โดยให้ความสนใจกับสถาปัตยกรรม การคงอยู่ ความยั่งยืน และการสงวนรักษาดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ก็ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่รวมจุดเด่นของสื่อต่าง ๆ มารวมอยู่ในสื่อชนิดเดียว ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งภาพ เสียง VDO ภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายมากขึ้น 
 
 
 
 
 

08 มกราคม 2564

ผู้ชม 971 ครั้ง

Engine by shopup.com